Haber

Amasra Maden Faciasında Metan Gazının Yükselmesine Sebep Olduğu Değerlendirilen Pervane, Savcının Açıklamasına Göre “Keyfi Olarak Değiştirilmemiştir”

TAMER ARDA ERSİN – GÜRKAN DEMİRTAŞ

Amasra Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı’nın ilçede meydana gelen maden faciasının Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yöneticileri hakkında hazırladığı rapora göre; Felakette metan gazının yükselmesiyle suçlanan pervaneyi tamir etmekle görevli olan zanlı Ferhan Güneş, “havalandırma pervanesi arızasının giderilmesinde ihmalkar ve keyfi hareket etti”. Raporda, diğer zanlıların tespitleri arasında, “Patlamadan hemen önce gaz değerlerinin yükselmesine rağmen bilgi verilmediği, resmi belge olmaksızın işçilerin başka vardiyalarda çalıştırıldığı, rapordaki eksikliklerin olduğu” belirtildi. Sayıştay düzeltmedi, bir vardiyada en az iki elektrikçi çalıştırılmalı” dedi.

Amasra Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya bağlı madende 14 Ekim 2022’de meydana gelen faciayla ilgili aralarında TTK yöneticilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında tutanak düzenledi. 173 sayfalık muhtırada tutuklulardan madenin genel müdürü Cihat Özdemir, iş güvenliği ve eğitimi başmühendisi Selçuk Ekmekçi ve başmühendis Mehmet Tural’a neden olarak olası kasten öldürme suçundan dava açıldı. 42 kişinin hayatını kaybettiği ve Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi. Taşkömür ve Ayhan Akgül’ü hayatlarını tehlikeye atacak şekilde yaralamalarına sebep olarak olası kastla yaralama kabahatini işledikleri belirtildi.

Tutanakta, 14 zanlı hakkında 42 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olarak üzerlerinde bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu işledikleri değerlendirildi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda iddianame düzenlenerek 23 kişinin ağır ceza mahkemesinde yargılanması istendi.

31 Ekim 2022 tarihli bilirkişi raporuna atıfta bulunulan raporda, afete neden olan faktörler kapsamında kuruluş müdürü Cihat Özdemir; İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ve Başmühendis Mehmet Tural’ın havalandırma, kömür tozu eforu ve iş güvenliği eğitimleri ile acil durum tatbikatları kapsamında; Havalandırma ve iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ve eğitim şube müdürü ile iş sağlığı ve güvenliği başmühendisi Volkan Soylu’nun kusurlu bulunduğu belirtildi. .

Raporda, yine bilirkişi raporu doğrultusunda, müdür yardımcısı (teknik) Salih Atmaca, 2. taraklama mühendisi Levent Aydın ve güvenlik mühendisi Şahan Kahraman’ın havalandırma ve kömür tozu işi kapsamında; Kömür tozuyla mücadele kapsamında ilk kart mühendisi İbrahim Hakan Mengeş’in, iş güvenliği eğitimleri ve acil durum tatbikatları kapsamında iş güvenliği uzmanları Fazıl Karaküp ve Hidayet Gökdere’nin kusurlu bulunduğu açıklandı.

“BU GÜVENDİR”

Kayıtlarda bu altı isim, “herhangi bir kazanın olabileceğini” öngörmekle birlikte, kendilerine olan güvenlerinden dolayı, ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabilecek hiçbir kazanın olmayacağına veya gerçekleşse bile böyle bir kazanın olacağına inanıyorlar. bilgi ve deneyimleri, içinde bulundukları koşullar ve önceki deneyimlerinin olumsuz olmaması.” Önleyebileceklerinden emin olarak hareket ettikleri belirtildi.

“RESMİ BELGE OLMADAN İŞÇİLER FARKLI VARDİYADA ÇALIŞIYOR”

Raporda, kurumda idari işlerden sorumlu müdür yardımcısı olarak işçi şube müdürü, muhasebe şube müdürü ve destek hizmetleri şefi olarak görev yapan şüpheli Süleyman Sırrı Bayraktar, “… resmi evrak olmadan, resmi evrak olmadan kendisine farklı vardiyalarda bağlı olunmaması, gelmemesi, yer üstündeki personelin kandillerinin onun bilgisi dahilinde yer altına alınmasından da anlaşılacağı üzere bu hususların kurumda normal karşılandığı için denetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

“ETKİLERİN SORUMLULUĞU”

Raporda Sayıştay raporlarına atıfta bulunularak, “… bu kapsamda personel giriş çıkış işlemlerinin takibi, yer altı ve yerüstü çalışma sistemindeki düzensizlikler, eksikliklerin giderilmemesi gibi hususlarda sorumluluk taşımaktadır. Sayıştay ve müfettiş raporları ile personel atamaları ve personel sayısındaki eksiklikler”. .

Rapora göre; Elektromekanik işletme müdürü olarak görev yapan Şüpheli Mehmet Güneş, elektromekanik sistemlerin yatırım planlarının yapılmasından sorumluydu ve kurumdaki tüm elektrik birimleri ona bağlıydı. Ayrıca raporda, acil bir durumda çalışanların çalışma saatleri ile yer altındaki konum bilgilerini ileten sistemlerin sağlıklı çalışmasının sağlanmasından Güneş’in sorumlu olduğuna işaret edilerek, “… Olayın meydana geldiği P3 vardiyasında en az iki elektrikçinin çalışması ve ihbar edilen arızalara elektrikçilere bir amir eşliğinde refakat edilmesi, Olayda hayatını kaybeden Rıdvan Acet’in tek başına görevlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere P3 vardiyasında yeniden havalandırma pervanesi arızası ve modernizasyonundan sorumlu olduğu, işçilerin farklı vardiyalarda resmi belgesiz çalıştırıldığı ve bu hususların kurumda mutat olarak karşılandığı, kontrol ve teftiş yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu konulardaki ihmal ve aksaklıklardan sorumlu….” dedi.

Yine rapora göre; Elektromekanik başmühendis olarak görev yapan zanlı Serkan Özdoğan’ın tesiste yer altında oluşabilecek elektrik arızalarının tespiti, muayenesi ve bakımından sorumlu olduğu kaydedildi:

“…vardiyalarda iki elektrikçi çalıştırılması gerekirken, P3 vardiyasında herhangi bir resmi kayıt olmaksızın meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet’in tek elektrikçi olarak çalıştırılmasına izin verildi, işçiler farklı işlerde çalıştırıldı. resmi belgesiz vardiyaları ve bu hususların kurumda olağan şekilde karşılandığını, kontrol ve teftiş yükümlülüğünü yerine getirdiğini, o dönemde kurumdaki 18 sertifikalı iş güvenliği uzmanından biri olmasına rağmen daha duyarlı ve tedbirli olması gerekirdi. bütün bu aksamalar ve ihmaller hakkında, ancak patlama anına kadar kendisi ve maiyetindeki görevliler görevlerini tam olarak yerine getirmemişler ve bu konulardaki ihmal ve aksaklıklardan kendisi sorumlu tutulmuştur…”

“TARAFTAR İLETİŞİMİNDEN SORUMLUYUM”

Öte yandan, fırın elektrik servisinde amir olarak görev yapan zanlı Onur Öztürk’ün, “Kayıtsız bir çalışana izin verdiği ve patlamanın meydana geldiği P3 vardiyasında hayatını kaybeden Rıdvan Acet’i çalıştırdığı bildirildi. tek elektrikçi olarak” dedi Öztürk. Afet sorumluluğu şu şekilde açıklandı:

“…ocaktaki tali pervanelerin bağlantısından sorumludur, sorumluluğundaki işçiler resmi bir belge olmaksızın farklı vardiyalarda çalışmaktadır ve bu hususların kurumda normal karşılandığı anlaşıldığından, denetim ve kontrol yükümlülüklerini yerine getirir ve bu hususlardaki ihmal ve aksaklıklardan sorumludur…”

Raporda, gaz izleme merkezinde P3 vardiyasında görevde bulunan zanlı Mehmet Özdemir’in kazaya neden olduğu düşünülen pervaneyle ilgili değerlendirmesi yapıldı. Özdemir, şunları kaydetti:

“…P2 vardiyasından bildirilen havalandırma pervanesi arızasının giderilmesi konusunu takip etmemiş, arızanın giderilmesi ile ilgili gerekli uyarıları yapmamış, yaptırması gereken gaz artışının olduğu çalışma alanını çalışma alanına bildirmemiştir. patlamadan önce gaz fiyatlarının hızla arttığını görmesine ve orada çalışan işçileri uyarmamasına rağmen ihmal ve yanlışlıklardan kendisi sorumludur…”

“PERVANAYI KEYİF OLARAK DEĞİŞTİRMEDİ”

Rapora göre; P2 vardiyasında güvenlik servis amiri olarak görev yapan zanlı Ferhan Güneş, “Saat 13.00 sıralarında havalandırma pervanesi arızası ihbarı yapılmasına rağmen mesai bitimine kadar arızayı gidermedi” dedi. vardiya ve verdiği parçayı bir sonraki vardiya amirine değil kuyu başındaki sıhhiyeye teslim etti” dedi. Fezlekede Güneş’in, “…havalandırma pervanesi arızasının giderilmesindeki ihmal ve keyfi davranışlardan da anlaşılacağı üzere, sorumluluğundaki işçilerin resmi bir belge olmaksızın farklı vardiyalarda çalıştırılması ve bu hususların kurumda normal karşılanan, denetim ve kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve bu hususlardaki ihmal ve aksaklıklardan sorumlu olan…” değerlendirmesi yapılmıştır.

“FAN ARIZASI DÜZELMEDİ, GAZ SEVİYESİ YÜKSELDİ”

Rapora göre; Patlamanın meydana geldiği P3 vardiyasından sorumlu vardiya mühendisi Recep Orhan, sorumluluğundaki üretim alanındaki tüm iş ve süreçlerin onarımı, bakımı, yürütülmesi ve işçilerin güvenli bir ortamda çalışmasının sağlanmasından sorumluydu. ) vardiya sırasında tamir edilip edilmediğinin takibinden sorumluydu. Raporda, Orhan’ın bu sorumluluğunu yerine getirmediği ileri sürülürken, şunlar kaydedildi:

“…önceki vardiyadan bildirilen havalandırma pervanesi arızası düzeltmeye yardımcı olmadı, patlama anında ocakta değildi, kendisine ulaşılamadı, gaz izleme merkezi ve elektrikçi eksik çalıştı. Mevzuat kararları, ocaktaki gaz seviyesinin yükselmesine rağmen çalışmaya devam etti, patlama meydana geldi -320 Sağ kalın damarda kanalizasyon işlemi yapıldıktan sonra patara işleminin eskiye göre kontrolsüz bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. karbon monoksit maliyetleri, görev başlamadan önce yapılan düzenlemelerde vardiyada çalışan işçilerin denetimini sağlamaz (görev listesinde işe gelmeyen 14 kişi, P3 vardiyasında olmayan işçiler vardır) Ancak vardiyalı çalıştıkları anlaşılan) haklarında resmi kayıt yok), bu nedenle vardiya organizasyon listesinde adı geçmeyen 6 işçi patlamada öldü, 1 işçi de yaralanmadan sorumlu tutuldu. ry, Şirkette çalışanların resmi belge olmaksızın farklı vardiyalarda çalışmaları ve bu hususların kurumda olağan bir şekilde yerine getirilmesinden de anlaşılacağı üzere kontrol ve gözetim yükümlülüklerini yerine getirmemekte olup, Bu konulardaki ihmal ve aksaklıklar.

“Aspiratörün MODERNİZASYONUNA İHTİYAÇ VARDI”

Tutanakta kompresör-aspiratör servisi ve motor garajı servisinde sorumlu mühendis olarak görev yapan zanlı Hüseyin Ogan, “Farklı vardiyalarda resmi belge olmadan çalışan personelin göreve gelmemesi, kurumda yapılan olağan toplantıdan da anlaşılacağı üzere kontrol ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.Raporda Ogan ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“2015 yılında modernize edilmesi gereken ana vantilatör aspiratörün şu ana kadar modernize edilmemesi ve alternatif rastgele havalandırma sistemini devreye almaması nedeniyle ihmal edilmesinden ve bozulmasından kendisi sorumludur…”

Rapora göre; Patlamanın meydana geldiği P3 vardiyasının emniyet amiri olan zanlı Mustafa Olgun, “Bir önceki vardiyada -320 sağ kalın damarda meydana geldiği değerlendirilen havalandırma pervanesi arızasının kendisine bildirilmesine rağmen” ifadesini kullandı. , arızayı gidermek için hiçbir şey yapmadı ve bu şekilde personel çalışmalarına devam etti” dedi. Raporda Olgun ile ilgili olarak şunlar kaydedildi:

“…nöbetçi listesinde olmayıp görevde bulunan elektrikçi Rıdvan Acet, konu ile ilgili herhangi bir işlem yapmamış ve kimseye bilgi vermemiş, gaz izleme merkezi tarafından masrafların artması durumunda kendisine bilgi verilmesine rağmen, izin vermiştir. elektrikçi Rıdvan Acet’in tek başına çalışması ve vardiya sırasında bildirilen arızalarda kendisini denetlememesi ve sorumluluğundaki personelin resmi evraklarından istihdam edilmeden farklı vardiyalarda çalıştığı ve bu bahisler kurumda her zamanki gibi karşılanmakta, kontrol ve teftiş yükümlülüklerini yerine getirmemiş olup bu hususlardaki ihmal ve aksaklıklardan kendisi sorumludur…”

“KONTROLLER VE BİLDİRİMLER YAPMAYIN”

Tutanakta, çalışmanın yürütüleceği alanlarda sondajdan sorumlu sondaj mühendisi zanlı Hakkı Oğuz Karakuş’un güvenli mesafe (10 metre) olmasına rağmen gerekli kontrol ve bildirimleri yapmadığı belirtildi. patlama yüzey (arın) bölgesinde yapılan son sondajdan sonra geçti. İşçilerin resmi evrak olmadan farklı vardiyalarda çalıştıkları ve bu iddiaların kurumda olağan karşılandığı belirtildi. Raporda, Karakuş’un “kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediği ve bu hususlardaki ihmal ve aksaklıklardan sorumlu olduğu” açıklandı.

Raporda yer alan diğer zanlılar hakkında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Sondaj Şefi Şüpheli Tayfun FLY: Sondaj sondajlarından sorumluydu. Patlamanın olduğu bölgede (arın) yapılan son sondajın ardından kesin mesafe (10 metre) geçildi ancak gerekli inceleme ve bildirimleri yapmadı. Bu konudaki ihmal ve yanlışlıklardan sorumludur.

PATLAMANIN OLUŞTUĞU 2. KARTIAN’IN DENETÇİSİ OLAN ŞÜPHELİ ŞENOL KAYA: Olay günü saat 14:00 sıralarında mesai bitiş saati olan 15:15’e kadar vardiyasında meydana gelen havalandırma fanı arızasını gideremeden çalışanların çalışmasına izin vermiş ve arızayı gidermeden bir sonraki vardiyaya devretmiştir. Sorumluluğu altındaki çalışanların resmi belge olmaksızın farklı vardiyalarda çalıştırılmasından ve bu hususların kurumda olağan şekilde karşılanmasından da anlaşılacağı üzere kontrol ve teftiş yükümlülüklerini yerine getirmemiş olup, ihmal ve kusurlarından kendisi sorumludur. bu konularda aksamalar

ŞÜPHELİ SELAMI YEŞİLSU 2. KÖMÜR VARDİYASINDA HAZIRLIK ŞEFİ OLARAK GÖREV ALDI : Görevdeyken 11:30-12:00 sıralarında havalandırma fanı arızasını duyduğunu söyledi. Hatta arızayı gidermek için kendi işçisini gönderdiğini belirtti. Ancak vardiya sırasında P3 hazırlık amirine haber vermemiş ve olduğu gibi çalışmasına izin vermiştir. Sorumluluğu altındaki personelin resmi belgesiz farklı vardiyalarda çalışması ve bu hususların kurumda olağan şekilde karşılanmasından da anlaşılacağı üzere kontrol ve teftiş yükümlülüklerini yerine getirmemiş olup, ihmal ve aksamalardan kendisi sorumludur. bu konularda

haber-kiziltepe.com.trserinhisarajans.xyzselendiajans.xyzsehitkamilajans.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu